Liczba zamieszkałych w Strzelcach Opolskich to ok. 18 tysięcy.Zdawało by się, że nie jest to tak duże miasto, ale gospodarka na obszarze Strzeleckim jest bardzo dobrze rozwinięta. Na miejscu byłego zakładu maszyn gospodarczych powstał Strzelecki Obszar Gospodarczy.

Na terenach Strzelec Opolskich można spotkać zakłady produkcyjne produkcji chemii kosmetycznej i gospodarczej, produkcja konstrukcji stalowych, transport towarowy i pasażerski, producenci mebli, konstrukcji metalowych i inne zakłady.

Stworzono również sieci sklepów handlowych.

W Strzelacach Opolskich występuje wysoko rozwinięta infrastruktura komunalna: kanalizacyjna, utworzono oczyszczalnię ścieków i wysypisko odpadów komunalnych.Strzelce Opolskie cieszą się malowniczymi szlakami turystycznymi, powstały ścieżki rowerowe, wyróżnić można też ciekawą historię Strzelec, zabytki oraz parki krajobrazowe.

Na terenie Strzelec Opolskich istnieje wiele ciekawych parków krajobrazowych i rezerwatów, są tam między innymi: Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”, obszar chronionego krajobrazu Bory Stobrawsko – Turawskie, oraz park Ligota Dolna o wszelakiej roślinności.Najobszerniejszym zabytkiem w Strzelcach Opolskich jest Park Miejski.

Zobacz też inny wpis: usługi BHP dla firm – jak wybrać?

Ekonomia w Strzelcach Opolskich