Rynek akcji

Luty był przyzwoitym okresem dla inwestorów funduszy inwestujących kapitał na polskiej giełdzie. WIG urósł o 2,1%. W zwyżkach swoje zasługi miały w przeważającej skali średniaki i maluchy, jako że indeks giełdowych grubasów (WIG20) zyskał tylko o jeden procent, kiedy indeks tych mniejszych sWIG80 niemalże o sześć procent. Czyli: nastąpiło odmienienie trendów zeszłorocznych, kiedy korzystniejszą lokatą były duże firmy. Prognozy dla światowych giełd wydają się poprawiać w 2015 roku. Bieżący rok da prawdopodobnie niewielkie podkręcenie tempa wzrostu światowej gospodarki (według informacji MFW do 3,5% z 3,3% w 2014 roku). Zarazem w większości obszarów gospodarczych rozsądnie jest oczekiwać polepszenia skumulowanych zysków.

Ceny nie należą do historycznie niskich, jednak według nas nie są na tyle wysokie by trzeba było się bać w środowisku niskich kosztów pieniądza. Jednakowoż historycznie wysokie ceny papierów dłużnych w wiodących gospodarczo obszarach i wiążące się z tym znikome szanse na ciekawy zysk w segmencie dłużnym mogą przyczynić się do powiększenia zainteresowania akcjami.

Patrząc lokalnie uważamy, że wzrośnie przewaga inwestycyjna mniejszych firm nad „grubasami”. Wg Nas w tym segmencie łatwiej o szybszą poprawę wyników finansowych, a wyceny są dobre. Szanse na większy zarobek to też w tym przypadku znacznie większe ryzyko, powodowane większą podatnością na zmiany sentymentu i kierunku w którym podąża pieniądz (więcej o tym tutaj).

Sytuacja w Gospodarce

Luty nie przyniósł nic, co mogłyby odmienić naszą prognozę perspektyw ekonomicznych dla Polski. Wciąż konsekwentnie sądzimy, że z początkiem obecnego roku generalnie sytuacja dla lokujących kapitał z nadzieją każe spoglądać w przyszłość, z możliwościami jakiejś bliżej na ten moment nieokreślonej poprawy w kolejnych kwartałach. według ostatnich dostępnych danych, czyli tych z IV kw. poprzedniego roku, polska gospodarka rozrosła się o 3,1% licząc rok do roku dzięki takim czynnikom jak sprzedaż krajowa (urósł wówczas on o 3,1% r/r) oraz inwestycje, jakich dokonywały firmy (+9% r/r). Obniżył zaś skalę wzrostu było saldo wymiany z zagranicą (-1,5%). W kolejnych miesiącach roku 2015 można się spodziewać przynajmniej stałego tempa wzrostu handlu wewnętrznego a nawet umiarkowanego przyspieszenia. Większa skala poprawy powinna pojawić się w zakresie inwestycji, głównie za sprawą spodziewanego wzrostu ilości realizowanych projektów infrastrukturalnych wg założeń budżetu UE na kolejne lata.

Handel zagraniczny: można oczekiwać konkretnej poprawy za sprawą coraz bardziej prawdopodobnego ocieplenia atmosfery gospodarczej w UE (przy czym raczej saldo handlu ze „Wschodem” nie ulegnie poprawie po nie dającym się nie zauważyć osłabieniu w 2014 roku). Ostatnio ciekawie się dzieje w segmencie polityki pieniężnej. Pod wpływem utrzymującej się ujemnej inflacji (inflacja za styczeń 2015 roku -1,3%), oraz pod wpływem licznych europejskich banków centralnych chcących zmniejszenia kosztu pieniądza, RPP z początkiem marca ścięła główną stopę procentową z 2% do 1,5%. Przy okazji RPP zasugerowała, że dobiega końca niemal 3- letni cykl obniżek.

Uważamy, że realizacja tej deklaracji RPP zdaje się bardzo prawdopodobna, więc nie należy obawiać się dalszych ruchów w zakresie kosztu pieniądza co najmniej do końca roku.

Rynek papierów dłużnych

Jednym z ważniejszych czynników kształtujących sytuację na rynku polskich obligacji skarbowych jest polityka. Istotne są trzy organizacje. Pierwsza z nich, RPP, obniżyła niedawno główną stopę procentową o 50 pkt. i zarazem zasugerowała, że więcej w tym cyklu już nie będzie. Generalnie dla papierów dłużnych skarbowych korzystna jest sytuacja, kiedy ma nastąpić ciąg obniżek stóp procentowych.

Zobacz też inny wpis: usługi BHP dla firm – jak wybrać?

Inwestycje w marcu 2015
Tagi: